Ritms, kustība, deja

Pasniedzēja Inga Gothardsone

Pirmdienas/Trešdienas

9:15-9:45 Ritmika Kustība, deja vecākā grupa

9:45-10:05  Ritmika Kustība, deja jaunākā grupa