Ritms, kustība, deja

Pasniedzēja Inga Gothardsone

Pirmdienas/Trešdienas

9:05-9:30 Ritmika Kustība, deja mazākā  grupa

9:40-10:10  Ritmika Kustība, deja vecākā  grupa