Ritms, kustība, deja

Pasniedzēja Egija Ziediņa

Pirmdienas

10:30-10:50 1.5 - 2 gadi

11:00-11:30 2-4 gadi