Ritms, kustība, deja 

     Nodarbību ietvaros bērni apgūst baleta pamatus, raksturdeju, ritmu, iegūst skaistu stāju, mācās dejas, piedalās koncertos. Programma tiek veidota atbilstoši vecuma grupai-2,5-4 gadi un 4-6 gadi. Bērni mācīsies izjust mūzikas ritmu, apzināsies deju kustības, mācīsies dažādus deju soļus.. Nodarbību laikā tiks pievērsta liela uzmanība bērnu stājai un pareizai elpošanai! Caur rotaļām bērns tiek virzīts uz skaisto dejas pasauli. Deja palīdz bērnam attīstīt pašpārliecību, uzlabo koncentrēšanās spējas, iemāca saprast gan sevi, gan pieņemt apkārtējos un palīdz atklāt bērna radošo domāšanu. Dejas ir lielisks sākums bērna turpmākajai attīstībai.  Nodarbības šajā vecumā veidojas uz asociatīvās domāšanas pamata, tam palīdz dažādi vingrinājumi un rotaļas. Nodarbību laikā bērns mācās koordinēt savas kustības un muskuļu darbību, kā arī mēģina izteikt savas emocijas caur kustību. 

     Mācās dejas un ir iespēja piedalīties koncertos.

     :) Novērojumi pierāda, ka bērni, kas apmeklē šīs nodarbības, attīstās ātrāk kā vienaudži!

Māmiņa un es

     Mazākiem bērniņiem no 11 mēnešu vecuma līdz 2 gadiem piedāvājam īpašas nodarbības kopā ar māmiņu. Māmiņai nav, kur izkustēties un nav, kur atstāt mazuli? Gribi, lai mazulis kustas, klausās mūziku, lai ir kopā ar vienaudžiem? To var apvienot! Meties dejas piedzīvojumā! Mēs piedāvājam vienreizēju iespēju, kur māmiņa var darboties kopā ar mazuli. Bērniņš jūtas komfortabli kopā ar māmiņu, viņam patīk kustēties dejas ritmā, klausīties mūziku, lekt, rāpot, skriet. To visu mēs darām kopā. Bērniņš šajā vecumā kustas kā viņam ir ērtāk. Ja bērniņš vēl nestaigā, arī nav nekas. Viss atkarīgs tikai no māmiņas. Nodarbības ir emocionāla saite starp bērniņu un māmiņu, nodarbības uzlādē abus. Pamazām pieradinām bērniņu pie disciplīnas. Uzsākot bērnudārza gaitas bērniņam jau būs vieglāk iejusties jaunā vidē.

Baleta pamati

      No 4-7 gadu vecumam piedāvājam  baleta pamatus. Tā ir lieliska iespēja ielikt pamatus. Bērna ķermenis ir ļoti plastisks. To var salīdzināt ar mālu, kas prasmīga meistara rokās pārvēršas mākslas darbā. Nodarbības notiek aizraujošā rotaļu formā, nodrošinot bērnam prieku, labu noskaņojumu un lieliskus rezultātus! Programma ir veidota uz klasiskās dejas pamatiem, pielāgojot to attiecīgajai vecuma grupai. Liela uzmanība tiek pievērsta stājas veidošanai, koordinācijai un bērnu individuālo spēju attīstīšanai. Balets veicina bērnu attīstību kustībā, ritmā, plastiskumu, fizisko attīstību, lokanību, ritma izjūtu un muzikalitāti. Bērni kļūst pārliecinātāki par sevi.

Disko-Latino-Zumbas elementi

      5-9 gadu veciem bērniem piedāvājam īpašu kustību, kur bērni var izdejoties, izkustēties un iemācīties dažādu deju pamatsoļus. Izliec savu enerģiju dejā. Deju soļu kompozīciju ir viegli saprast un apgūt. Nodarbības laikā darbojas visas muskuļu grupas, bet tas neprasa lielu piepūli. Nepieciešams tikai pozitīvs noskaņojums un enerģija. Deju soļi mīsies ar dažādiem vingrinājumiem, kas būs iesaistīti deju kompozīcijā.  .