PII Piejūra

Pasniedzēja Inga Gothardsone

Trešdienas

Pirmsbalets 17:40-18:10 4-6 gadi

Ritmika, kustība, deja grupiņa komplektējas