PII Piejūra

Pasniedzēja Inga Gothardsone

Koncerts 9. jūnijs, plkst 17:30

Turpinam dejot arī jūnijā!

Trešdienas

Ritmika, kustība, deja 17:00-17:20 2-3 gadi Cielaviņas

Pirmsbalets 17:30-18:00 4-6 gadi