PPII KRABĪTIS

Turpinam dejot arī jūnijā

Nodarbības var apmeklēt vienreiz vai divreiz nedēļā

Pirmdiena/ Ceturtdiena

15:30-16:00 2-3 gadi

16:05-16:35 3-5 gadi

Pirmdienas 30. maija nodarbība pārceļas uz otrdienu 31. maiju!

Otrdiena

Maija grafiks mazulīši-nodarbības notiks 17., un 19. maijā.

Nenotiks 24 un 31 maijā. Pirmā nodarbība jūnijā 6.datumā

15:00-15:20 1.5-2 gadi


Ja bērnu skaits ir neliels, grupas tiek apvienotas un beidzam ātrāk.