PPII KRABĪTIS

Pasniedzēja Egija Ziediņa

Raunas iela 54

Otrdienās un ceturtdienās

15:00-15:30 3-4 gadi

15:35-16:05 4-5 gadi