PPII Gustiņš

Pasniedzēja Inga Gothardsone


Ritmika, kustība, deja. Visi bērnudārza bērni

Otrdienas/ceturtdienas

9:30-9:50 1,5-2 gadi

10:00-10:30 2-4 gadi