154. PII-Ritmika, kustība, deja

Pēdējā sezonas nodarbība 29. maijā

Pasniedzēja Egija Ziediņa

Pirmdienas

15:30-16:00- Pienenītes/Kamenītes/ Bitītes/Mārītes

16:20-16:50- Sienāzīši/Taurenīši/Magonītes