154. PII-Ritmika, kustība, deja

Pirmdienas

15:20-15:50- Pienenītes/Kamenītes

16:00-16:20- Bitītes/Mārītes

16:30-17:00- Sienāzīši/Taurenīši/Magonītes

17:05-17:45 Pirmsbaleta pamati (4-5 gadi) grupiņa viedojas