154. PII-Ritmika, kustība, deja

Nodarbības plānojam sākt 26. septembrī

15:20-15:50- Pienenītes/Magonītes

16:00-16:20- Bitītes/Mārītes

16:30-17:00- Sienāzīši/Taurenīši/Kamenītes